20 October, 2011

NICAM

唔知你哋有冇響啲咩特定時候就會好自然咁講咗外語?


我有。


我發覺原來我每次打「Winning」(足球遊戲)時都會講一啲英文單字。


當一失球或者一射唔入就會大叫。

「Shit!!!」

「Fxxk ~~~~ !!!」


我都唔知點解自己會轉咗 channel ...