04 August, 2009

感覺瞬間

陳曉東 有首舊歌叫《感覺瞬間》。

其實同我講o既o野冇咩關係,只係借個名o黎用下。


感情、感覺o既o野真係好奇怪;或者實情係我個人奇怪。

早排先至因為 ex-GF o既一兩個普通o既 sms 搞到左諗右諗好唔好搵番人。

到早兩日遇到另一個「她」之後已經將 ex 件事拋諸腦後之餘又諗「她」諗o左幾日。

到今日我又終於瞓醒叫自己唔好發夢同唔好諗多o左。


所有感覺都可以一閃即逝。

好可能真係代表根本唔係真...