28 June, 2011

灰底

一個剛認識無耐嘅朋友問我。

「講最慘又唔係你。講黑仔又唔到你。有個好屋企,有份好工作。真係唔明點解你要咁灰。」

我答佢,我都唔知點解。

其實,我略知一二。


可能係因為中學時嘅遭遇。

可能係因為感情路上嘅經歷。

又或者可能只係純粹因為長期嘅孤寂而造成。


佢見到嘅我係「灰色」。

證明我已經改變不少。

因為以前嘅我,係「黑色」的。


《打回原形》/《大開眼戒》

驚破壞氣氛 誰都不知我心底有多暗