09 October, 2011

見鬼

今朝一瞓醒開電視睇新聞就見到前國家主席響電視上出現。


我腦中閃過嘅第一個諗法並唔係「復活?!」

而係「嘩!假人呀!咁似樣嘅?」


然後我反覆咁睇咗段片好多次。

都仍然搵唔出呢個喬裝高手嘅破綻...