26 April, 2012

一刻不開朗便沮喪 為失望而失望

樂極過後,總有「回塘」嘅時候。

而且負能量會較之前更強。


唯一可以做嘅。

就只有迫自己唔好咁多胡思亂想。

強行響腦入面不斷將歡樂嘅片段「倒帶」。

一念蓋一念。


古巨基《時代》 填詞:林夕

一刻不開朗便沮喪 為失望而失望
這麼緊張的心 怎能放