17 January, 2011

嚇大

話說今日下晝無嘢做於是離開公司出去行下逃避周公嘅召喚。

行到某一盏紅綠燈附近嘅時候見到一宗已經發生咗嘅交通意外。

一個年約初中左右嘅學生被一架保母車撞到坐響地上按住隻腳叫痛。

地上有一部唔知係 PSP 定 NDS 嘅物體。

我除咗對 headphone 打算睇下有冇嘢需要幫手。

與此同時一位亞媽嘅聲音響我身邊響起,佢指住路中心對自己拖住嘅仔好勞氣咁講:

「嗱!你睇下喇,平時過馬路叫你拖住我就係咁解喇。下次你唔拖住就可能會被車車死你!知唔知呀?車死你呀!」


我見有途人已經拎起電話報警,於是我又帶返好我嘅 headphone 離開現場。


搖搖頭,心諗:究竟有幾多小朋友係嚇大嘅?