12 February, 2011

公仔病

有一個名詞,叫「公主病」。

有「公主病」嘅女仔,我暫時未遇過。

但自問即使遇到有「公主病」嘅「港女」,我都應該頂得順。

因為我覺得女仔想俾人錫俾人呵護係好正常嘅事。

可能因為我未遇過,所以仍然可以咁口響。


但有一種女仔,我係頂唔順嘅。

我形容為「公仔病」。


病徵好容易察覺,因為個女仔無時無刻都會帶住隻公仔響身邊。

其實唔止帶響身邊咁簡單,佢仲會:

同隻公仔傾偈。

幫公仔搵個女朋友(或者男朋友)。

幫隻公仔影相兼配埋對白。

借隻公仔嚟講出自己嘅心聲。

等等...


我未遇過一個咁樣嘅人,只不過係響 微博 見到。

唔知點解我覺得好恐怖...