20 April, 2009

好訓

唔知點解,響大陸宿舍特別好訓。

明明張床硬到似木板。

明明個枕頭唔太o岩高度。

但偏偏可以熟睡九個鐘。

雖然日頭好快又眼訓過...