31 August, 2011

一面屁

我做 IT SUPPORT.

甲:你平時收工之後有咩娛樂?
  我估你都係返屋企對住部電腦架啦。
我:唔好意思。我返到屋企之後係唔會開電腦嘅。
甲:...


我好少主動同同事傾偈。

乙:你哋啲做 IT 嘅真係唔多講嘢架喎。
我:我唔係唔講嘢,我係同你無咩好講啫。
乙:...


我屋企做鐘錶業生意

丙:你屋企做錶,咁你一定好識手錶啲嘢同好多錶戴啦。
我:我對錶嘅認識係零,而且我已經無戴錶廿年。
丙:...


我家境不錯

丁:你返工都係為過日晨,打份風流工啫。
我:如果我真係咁富貴我就唔駛做啦。日曬雨淋你估好過癮?
丁:你大把錢喎。
我:唔好意思。係我父母有錢啫,我好窮。到佢哋香咗時我先大把。
丁:...


點解永遠都要響未清楚認識我之前就假設我係你哋諗咁嘅人?

都係嗰句,你估我唔到嘅。

(附錄:戇居