18 February, 2011

爛燈盞

一向冇揀嘢運,亦好怕負責去揀嘢。


其中一樣好怕嘅就係買戲飛揀位。

由於我好唔鍾意臨急臨忙先走去戲院買飛入場。

所以預售兼揀位嘅重任好多時都係落喺我身上。

而每次坐低,都總係會俾人遮住。

同朋友睇嘅時間問題更甚。


如果同朋友食飯係由我揀新餐廳試。

好多時亦都會出事,唔好食幾乎已經係定律。


即使係去書報攤買雜誌咁小事,我都會「賴」嘢。

左揀右揀結果都係會買咗本俾人睇過、某頁摺咗又或者缺頁/未界頁嘅。


呢啲就係「命」...