14 January, 2006

遊魂

唔知點解成個星期都好似遊魂咁。
唔係成個星期都唔知自己做緊乜o個隻遊魂,係成個星期都知自己做緊乜但又好似遊魂咁o個隻遊魂。
今個星期預先安排好要做o既o野大部份都已經做妥,從未如此有條理及積極。
例如:剪髮、報 course、申請 credit card、confirm credit card、申請新 saving a/c、執屋、睇醫生、驗血、準時食藥、set wireless network、整 laptop、整 iMac、shopping、寫 BLOG、同埋睇o左兩套戲。
做每件事o既時候都係全神貫注認真冇拖慢冇拖懶,但一做完一件事之後就好似魂不附體咁一舊雲直至另一件事開始。
好似尋日返屋企行行下o既時候我忽然停響路中心問自己o係度做緊乜(當時條路冇車),醒起自己係返緊屋企之後再數下今日有冇o野做漏之後又繼續行又繼續遊魂。
如果0個日下晝o係屋企o既話多數一到四、五點個人就總會好似漏電咁好「支力」好眼訓要上床叉叉電。
搞乜?