18 June, 2012

懶而不廢

上網睇 BLOG, 會發覺原來好多 BLOG 都已經被荒廢。

睇睇下望下個日期先發現,BLOG 主已經年幾兩年冇更新。


我呢個 BLOG, 係由 2005/12/31 開始寫。

雖不至於可以做到每日一篇。

甚至可能懶到成兩個星期先更新一次。

但我知道我唔會停止繼續寫。


對於一個冇耐性同冇恆心嘅人嚟講。

我都解釋唔到點解我會堅持咁耐。