05 August, 2011

面口

甚少主動同同事傾偈。

亦甚少同事主動搵我閒聊。


早幾日同事A見到我時主動說。

A:做乜你個樣咁憔悴?

我:吓?我一向都係咁嘅樣架啦。

A:今日特別憔。

我:下...


尋日同事B見到我時主動說。

B:做乜你個樣咁苦惱?

我:吓?我做嘢時係咁嘅樣。

B:...


上個月同上司一齊開工時佢忽然主動說。

上司:亞晶乜你好似忽然間老咗幾年咁嘅?

我:吓?可能係因為無剃鬚影響啫。


我知我響辦公時間嘅時候個樣一定唔討好。

因為我時時刻刻都好認真同緊張。


查實我都好想可以靈魂出竅。

響人哋嘅眼中見下自己開工時究竟係咩死樣。