27 April, 2011

百無禁忌

每日行返屋企嘅途中都會經過兩間棺材舖。

可能係因為屋企人影響,以前細個時都好避忌呢啲嘢。

例如會專登行對面馬路避一避。

但大大下就無咗呢樣嘢。

有時甚至會刻意望一望入去睇下啲棺材款式。

反正將來都有機會要瞓。


好多時經過間棺材舖都會見到響嗰度做嘢嘅人會有講有笑。

間中見到個小朋友又會留響舖頭玩。

對於響嗰度長大嘅佢哋嚟講呢啲死人嘢根本就無咩特別。


忽然間響度諗。

其實我間中都見到嗰個小朋友究竟係唔係...