10 January, 2011

又執到

今日食晏,聽見三個亞姐響度吹水。

甲:成日嚟個鬍鬚佬好似幾好人喎。
乙:係呀!我家姐個老公好好人。我家姐執到啦。
甲:佢好似好「淋」喎。
乙:係呀!俾我家姐食到實一實。對佢好好,對我哋屋企人又好。佢執到啦。
丙:平時嚟嗰個係佢家姐個老公?好似幾好人喎。
甲:係呀!佢家姐執到啦。


原來呢個世界咁多人喺其他人眼中/口中係「執到」。

我真係好想知,幾時先到我「執到」...