30 April, 2011

下年請早

拜山。


每年清明都唔會響正日拜山,今年都唔例外。

因為怕人多車多。

最終邊日去拜山都係由長輩們決定。


記得我舊年提議過今年要預早拜而唔好蹆遲拜。

因為我覺得年年都係公公婆婆啲左鄰右里開晒飯收晒錢 (燒落去嗰啲) 之後先到佢哋。

感覺好似好慘咁。


當然,我今年係忘記咗。

不過我已經將「約拜山」呢件事記錄咗響 iPhone 2012年3月1日嘅行事曆入面。


公公婆婆,你哋個乖孫下年會記得早啲嚟架喇。


希望下年3月前冇換新電話...