18 July, 2011

昏迷

最近瞓得唔好。

原因我係知道嘅。


上星期某日去買魚生嘅時候。

貪得意買咗幾支米酒同梅酒。

與其講得貪得意。

倒不如講為借酒澆愁仲貼切。

對於一個平日滴酒不沾嘅我嚟講。

一支14度嘅米酒都足以令我不省人事。


飲酒。

彷彿可以將我同佢嘅距離拉近。


連續飲兩晚。

連續借酒昏迷兩晚。