29 July, 2009

開始懂了

請o左假去招聘會,盡了最大努力,希望有回音。

遇到個靚靚社工。


同時間,公司電腦方面又有問題,預o左。

今年從不間斷o既命運,唔可能返到公司o既時候仲有大鑊o野。

處之泰然。


開始學懂盡力去做好一件事...

開始學懂去爭取一o的o野...

終於知道咩叫問心無愧...