01 December, 2010

順理成章

最近,連續兩個男性長輩都響失驚無神嘅情況之下問我一個類似嘅問題。

整整下電腦時...
「點呀?唔細囉喎!唔諗住結婚呀?」

食食下飯時...
「點呀?幾時先正正經經搵番個女朋友結婚生仔呀?」

平時好少同呢兩位長輩傾呢啲嘢,
我除咗學謝天華答「無呀~」之外,
我都唔知覆佢哋咩好...

年紀開始大,結婚生仔組織家庭就會變成一件好順理成章嘅事。

我以前好抗拒,對結婚生仔堅決說「不!」

但最近,我確實有咁嘅打算...多幾年之後先...