11 December, 2010

聖誕歌

今朝響大家樂食早餐時聽到聖誕音樂。

都唔為意原來聖誕好快到。


如果要數聖誕歌,我只係諗到兩首:

《Lonely Christmas》同《今年沒聖誕》