01 April, 2012

愚己節

愚人節。

我都係人。


百無聊賴攤響屋企。

胡思亂想玩死自己。


太多事應該做但又唔想做。

太多嘢唔應該諗但偏偏不斷諗。


無聊到睇返自己過去一年寫嘅 BLOG.

先發現原來已經唔見咗原來嘅自己。


人生可以有好多意義。

但無意義算唔算係一種意義?


問題一日唔面對唔解決一日都係問題。

但個問題就係出喺唔面對唔解決呢個問題上面。其實我唔係好知自己講緊乜...