13 November, 2009

跳樓

一向都鍾意由高處向下望嗰種感覺。

唔知點解。

可以係因為由細到大都未試過住得高過六樓。


呢個星期心情極差。

因為工作,因為感情,因為家庭。


某晚嘅晚飯時段,去咗公司附近嘅天橋吹吹風企一粒鐘。

一路聽住頹歌,一路睇住啲車響腳下經過。

有一刻,真係驚控制唔到自己對腳。

其實我一直都好想試下跳樓嘅感覺...