22 December, 2006

冬至

今日響 Richmond 買 '食送' o既時候聽見一個大嬸話:『今日 "冬至",特別多人買 '食送'』。

一言驚醒;如果唔係遇到呢個大嬸,我都醒唔起今日『做冬』。

響澳洲生活,好多時都會遺忘o左呢o的傳統o野。

『冬至大過年』,以前響香港o既時候一定會成家人一齊『做節』,食餐豐富o既。

o黎到澳洲之後,過往o個幾年o係我記得o既情況之下我都會響呢日食好o的,『做節』嘛。

不過今年就冇特別食好o的,食 『午餐肉炒蛋 + 蠔油通菜 + 白飯』,簡簡單單而且份量少,因為要控制自己,要修身。

留 quota 等下年響香港『做節』時至瘋狂勁食,哈哈。