22 October, 2013

及時行樂

尋晚睇到一段關於美國舉行低空跳傘活動嘅新聞。


新聞末段,記者問活動參加者點解你哋要搵命博?

嗰個人答:You can only live once. Enjoy it!!!


忽然諗。

我係咪時候應該去做一啲瘋狂嘅事?


或者至少,去做一啲可以令自己開心嘅事。