23 January, 2007

安全感

響高登問o左一個問題。

http://forum2.hkgolden.com/view.asp?message=837792想問下女會員,以下兩種男人(男朋友)邊一種會俾到較多安全感你?點解?

1﹚事業第一、愛情第二:事業心非常重,永遠將工作事業放第一位,雖然佢好愛你,但可能會因為工作事業而忽略你,好遲先娶你,甚至唔結婚。唯一可以肯定o既係你一定會豐衣足食,生活環境好好。

2﹚愛情第一、事業第二:事業心唔重,永遠將你放第一位,佢好愛你,但可能會因為你而忽略工作事業,一定會娶你,但婚後可能要憂柴憂米。結論:係冇結論。