16 February, 2012

人辦

睇住電視直播唐英年向傳媒交代僭建事件。

我終於知道咩男人先唔算係男人。


當我聽見唐英年講:建造地牢係太太嘅主意。

我知道,佢已經玩完。


缺失要出嚟,僭建又要出嚟。

唐英年的確娶咗個好老婆。

或者係其實到咗呢一個地步,唐太都冇得選擇。


回歸以來,我從未參與過遊行。

但若然唐英年順利當選特首。

我諗我都要行我嘅第一次。


望住電視我響度諗。

做事,我未必叻得過唐英年。

但做一個「男人」,我可能比佢好。


不過我都多謝唐英年。

因為佢令我笑足一日。