14 July, 2012

入場

最近有啲衝動想入場睇戲。


第一套想睇嘅係《吸血鬼獵人:林肯》

當然最後都係冇去。


另一套比較之下更想捧場嘅係《蝙蝠俠:夜神起義》

雖然唔知最終會唔會去。

但去睇之前,點都要溫下書先。


對上一次入場睇,都已經係半年前了...