23 January, 2006

《西崎公園 》Jessie

叱吒 903

《西崎公園 》
主持:Jessie

Sat 19:00 - 21:00 (由2006年1月開始)
Sun 17:00 - 19:00

西崎是一個遙遠的地方,它就在你裡面,沉睡。西崎公園沒有花朵,也沒有樹,沒有形式,也沒有確實地點,只有文字、影像和聲音帶來白蘭一樣刺激記憶的氣味與風一樣稀薄實在的觸感。被麻木的神經末梢,回復了知覺。夕陽無限,腦海盪漾,想像和現實像一見如故的陌生人般在長椅上交談。自在,因為回到心靈。


2005年年尾某個百無聊賴的星期日晚上,o係網上到處搵o野聽搵o野睇,俾上遇上呢個節目,《西崎公園 》。
o岩聽o既音樂,o岩聽o既歌,o岩聽o既節目內容,o岩聽o既聲線;自此,喜歡上。


我係一個無記性o既人,經常錯過收聽時間;錯過收聽星期六晚新時段節目尤甚。 想 join 881903.com,咁就可以“節目重溫”,但左計右計之下覺得物非所值。 膽粗粗去高登問有冇人可以幫我去 now.com 下載節目重溫,有好多人都樂意幫忙,更有一位朋友主動借我 now.com account;令我發覺原來『晶哥』o既人緣並非我想像中咁差。


經過一輪研究之後終於可以重溫節目並下載收藏,好開心;更開心o既係可以將 .asf 轉 .wma 再轉 .mp3 之後放落電話可以出街時聽。
快樂,有時就係可以咁簡單。

在此,多謝網友『援助膠際』,感激萬分。