23 January, 2011

《妳太善良》

鍾意呢首歌好一段時間了,但從未睇過個 MV.

有一日響 Facebook 見到有朋友 share, 睇完之後更愛了。

雖然未完完全全經歷過 MV 入面相同嘅劇情,但暗戀人呢種悲情角色總係比較容易代入。

每日都睇,每日都唱...

《妳太善良》歌手:張智霖
作曲:Shinji
填詞:李峻一
編曲:謝國維@Baron Pro

妳等他悔改 好不過妳鬆手放開
有一種固執 得不到喝彩
總擔任偉大角色 獻奉全部愛
寧願悉心灌溉 沒結果的錯愛

理想歸理想 得不到也等於妄想
原諒又原諒 他可有拍掌
諸多忍讓沒有獎 也沒誰人賣帳
難道妳夠情長 某某亦會同樣

他不配做對象 可惜妳太善良
他背叛妳 偏妳沒法睜開眼看真相
馴服就似綿羊 相戀太善良
大多打敗仗 受騙的那個比騙徒更混帳

我可等妳嗎? 可等到妳傷口結疤
我這種固執不比妳更差
好心地但運氣差 做壞人才耀眼
良善太過平凡 怕註定要陪跑

單戀也是正常 天生我太善良
早愛着妳 可怕是妳一早看透真相
馴服就似綿羊 相戀太善良
大多打敗仗 受騙的那個比騙徒更混帳
妳這樣情長 再等妳也是妄想

明明他不配做對象 可惜妳太善良
喜愛受騙 只怕共妳 努力亦沒回響
他不將妳放心上 即使再善良
未得到景仰 受騙的那個比騙徒更混帳
我也想騙妳 這句才算真相