19 July, 2012

短短工作二十日。

已經將旅行帶返嚟嘅快樂完全摧毀。


今日因工作關係去到機場禁區。

望住飛機不斷升降。


我急不及待想再去旅行。

即刻走嗰隻。