28 May, 2011

興奮完先出發

七日後、下星期六出發往台北。

一次我期待已久嘅旅行。


由四月尾開始,請大假、訂機票、搞住宿、出簽證。

一直都興奮莫明。

旅遊書都買咗兩本,左翻右翻定好行程。


但隨住日子一日一日咁過。

唔知點解慢慢就無咗嗰種期待同興奮。

甚至乎有啲唔想去。


當然或多或少係因為俾最近嘅一啲小事困擾住。

但都無咩理由心情上落咁大。

朋友話咁係正常。


希望可以響出發前調整好心情。

但願旅途可以愉快...