13 July, 2012

唔駛用腦

一向少睇電視劇。

最近 TVB 響深夜翻做《怒火街頭》。

聽聞幾好睇,於是錄起打算望望。


工作上忙碌完一星期。

星期五夜晚無嘢做於是就播嚟睇。

一睇就睇咗四集。


我終於知道點解咁多人追劇。