06 April, 2011

沒有鳥語

因工作關係,間中都會經過殯儀館附近。

每次經過,都會被陣陣嘅菊花香味所吸引。

而每次我都會稍稍放慢腳步,深深咁感受一下嗰一種花香。


由於菊花嘅花語中含有懷念、離別等意思。

所以很多時候都會用於喪禮、葬禮上。

切忌送禮。


咁香嘅花要等到死咗之後先有得聞,確實有點可惜...