04 April, 2012

安樂

舊年講過今年一定要預早拜山。

終於講得出做得到。

(舊文:下年請早


比正日早兩個星期上去。

仲可以令連續好多年因為泊唔到車嘅老豆一齊去拜公公婆婆。

總算做好一個孝孫應該要做嘅事。


下年都要維持。