15 April, 2012

悠然自得


好天氣。

都係攤響屋企涼冷氣。


睇套戲,打下機。

睇下電視上下網。

悠悠閒閒又一日。


最重要係。

一個人。

無人騷擾。


好多朋友都話我放假唔出街好嘥。

但我覺得我可以留響屋企休息一日做自己喜愛嘅事。

係好幸福至真。


咦?喂?

我幾時學識「感恩」架?