09 October, 2009

龍鬚糖

每日放工返屋企,都會經過彩虹邨。

返早更放六點嘅話,經常都會見到一個叔叔賣龍鬚糖。

之前冇買,病咗嗰個星期唔食得。

到呢兩個星期想買時已經唔見咗佢。


又一次唔把握時間同機會去得到自己想要嘅嘢,結果...