14 February, 2015

單身情人節

早前同朋友食飯唔知傾開乜嘢我隨口講咗句。

「無拍拖兩年幾都慣啦!」

朋友即回。

「係你自己唔拍啫,都唔知你逃避啲乜。」


係囉!逃避咩呢?


逃避被傷害。

更加係逃避傷害人。