24 September, 2012

答案

今日有一個可能係個天安排俾我嘅機會擺響我面前但我糟蹋咗。


喺做一個決擇時。

我再一次揀咗以自己嘅感受行先。


我終於知道。

如果我一直將「自己」放響任何人之前。

幸福只會一直離我好遠、好遠。


可惜。

時光唔會倒流。

機會冇第二次。