22 June, 2009

將來!?

同同事傾偈,講起我o個個「只租樓不買樓」o既理論。

佢好簡單問一句:「老o左點算?」


係喎,我冇諗過呢個問題。

因為我一向o既思考方式,都係「冇將來」o既思路。

即係即使今日死o左,都唔會覺得可惜o個一種。

對將來冇打算...

對未來冇期望...