11 January, 2011

後悔

人總會為某些事而後悔或遺憾。

可能係因為做咗,亦可能係因為無做。


因為做咗而後悔嘅事,我暫時諗唔到有。

可能係因為我響未做之前已經諗得太多而好少一時衝動或魯莽行事。


若果係因為無做而後悔,又或者可以講成為遺憾嘅事倒有兩件。

1/. 著住校服拍拖

2/. 響香港體驗大學生活


因為,已經返唔到轉頭...