01 July, 2013

往往都是事情改變人

《無間道》

沈澄:「往往都是事情改變人,人改變不了事情。」無錯。

做咗依家呢份工兩年半,我幾乎變咗做另一個人。


有時候。

無論身邊嘅朋友點勸你,又或者你點說服自己。

你都係無辦法改變。


但一件事嘅發生。

足以改變一個人嘅一生。一個消息。

將會再令我變成另一個人。