31 December, 2007

除夕

除夕,o係屋企同父母、女朋友食一餐家常便飯。

睇電視直播倒數、煙花。

就係咁靜,咁簡單。
今年除夕,o係香港過。

好耐未試過。


有得揀,我寧願唔試。

我想返過去。