23 October, 2011

灰色星期日

心情低落的一日。


三件事。


朝早睇咗一個令我好 sad 嘅 MV.
(下回分解)


晏晝傾咗一個令我好無奈嘅偈。
(下下回分解)


夜晚睇咗一場令我好傷心嘅球賽。

曼聯主場 1 - 6 輸俾曼城。


今日真係名正言順嘅「安息日」...