09 April, 2009

意料之外

發展之快,對方o既表現,全部令我始料不及。

有點手足無措亦有點莫名其妙。

中頭獎乎?

我邊有咁好命...

o係一班人面前唱歌,的確好驚。

手震,身震,心震。


唉...表演好差。