12 July, 2012

何必趕盡殺絶

每朝返工坐地鐵都冇拎免費報紙嘅習慣。


公司附近地鐵站內嘅出口通道每日都會有一對老夫婦回收人哋睇完嘅報紙。

每次老夫婦收到報紙都會對每一個人講句「多謝」。


有一日我見到有個地鐵職員企響原本老夫婦每朝都企嗰個位。

對老夫婦就閃閃縮縮咁企響另一個好遠嘅位置收報紙

而且仲要隨時走鬼。

如是者一直維持咗幾日對老夫婦先返到原位。


就由嗰日開始。

我每次出閘前都會行去拎一份報紙。

然後交俾對老夫婦。


我同自己講。

如果地鐵職員再趕佢哋。

我以後會拎夠兩份,甚至更多。