30 September, 2011

《不再讓你孤單》

買咗一段時間都未睇。

趁打風放假睇完《如果.愛》有 mood 順勢睇埋佢。


一個戇居男(我)睇另一個戇居男的愛情故事。


戲好看嗎?

唔太好也唔太差。


舒淇 嘅演技為套戲救回唔少分數。

當然某啲場節嘅拍攝手法亦都值得我學習。


呢啲故事。

應該又係只會響電影裡面先會出現吧...


《如果.愛》

重溫《如果.愛》


重溫前已經不太記得劇情,是好事。

一向不太熱衷歌舞片,幸好亦不估太多戲份。


要數最喜歡的國內女演員。

應該就是 周迅 了。

當她在螢幕上出現,總有一種莫名的吸引力。

所以,我只喜歡在電影內的她。


如果,愛...