10 August, 2010

地鐵(三)-紋身+面子

今日搭地鐵,留意到兩件事。


有個恤衫友入地鐵。

摺起衫袖之後全手紋身,型!

其實我一直都想紋身,不過好似同我唔多夾。

同埋會被爹娘殺死...


有個大叔應該係去探朋友。

講完個電話之後好努力咁撕去紅酒上面嘅貼紙。

「百佳超級市場-特價貨品」

明白,但唔理解...