04 October, 2012

誰都不知我心底有多暗

返到辦公室前,離開辦公室後。

總會塞上耳筒,拒人於千里之外。


甚少主動搵人吹水。

其他人撩我都只會係一句起兩句止。


唔 add 同事 Facebook.

除非已經變咗做「舊同事」。


對於所有同事嚟講。

我只係一個陌生人。最近好鍾意食完晏之後一個人聽住歌響海旁散下步。