16 September, 2011

下一站

原本無打算出門,結果響短短3個月內去咗兩次旅行。

台灣及新加坡。


去旅行係會上癮嘅。

我俾自己一個咁樣嘅理由/藉口。

決定每年都出一出門。


去完台灣之後曾經打算重遊北京,畢竟又係廿年未去過。

結果俾新加坡懾咗個 quota.


如果要定下年嘅目的地,我想離開亞洲去遠啲。

一個比較長遠嘅旅程。


返澳洲?

似乎未係時候。


或者,去歐洲。

去英國曼徹斯特嘅曼聯主場奧脫福睇場波仍然係我嘅夢想。