15 November, 2011

點睇都係死

朋友響 Facebook 上留言:

「沒有最壞 只有更壞」


見到呢啲咁消極嘅說話我就梗係「讚」啦!


無耐就有個正面人士出現兼講句:

「沒有最好,只有更好!
 希望在明天。加油啊!」


睇完之後我個心寒一寒。

如果個個老闆都有「沒有最好 只有更好」呢個觀念。

就真係「明天沒有希望」了...